MBA – ZÁKLADY TEORIE PRÁVA A VEŘEJNÉ PRÁVO

Ve dnech 4. a 5. 3. 2021 proběhla část studijního programu MBA věnovaná právním otázkám, a to sice základům teorie práva a veřejného práva, mající za cíl seznámit posluchače se základními principy, na kterých je postaven právní řád ČR a za kterých je třeba interpretovat a aplikovat právo. Nejednalo se však pouze o teorii, ale pozornost byla věnována i konkrétním příkladům. V této souvislosti se s účastníky rozvinula diskuse na téma aktuálních mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, nouzového stavu v ČR a dalších aktuálních otázkách. Tato diskuse byla zároveň východiskem pro navazující téma ústavního práva, ve kterém byla věnována pozornost otázce dělby moci v České republice, vzájemné kontrole jednotlivých orgánů a základním lidským právům (jak jsou definovány v Listině základních práv a svobod). Tento „teoretický“ blok pak slouží jako základ pro další vzdělávací blok, ve kterém se posluchači budou věnovat soukromému právu (o který byl již nyní projeven větší zájem mezi účastníky). Lektor: JUDr. David Borovec.