NÁHRADNÍ PLNĚNÍ DO KONCE ROKU

Náhradní plnění, které máme k dispozici pro rok 2019 je téměř vyčerpáno. Náhradní plnění lze využít na kompletní vzdělávací služby pro zaměstnance. Aktuálně se nejvíce prodávají tréninky manažerských dovedností pro mistry, dovedností pro adaptabilitu nových zaměstnanců a kurzy počítačových dovedností pro zaměstnance (nižší i vyšší úroveň). Petr Otáhal.