NOVÉ STUDIJNÍ SKUPINY MBA ZAČÍNAJÍ JIŽ ZA ČTYŘI TÝDNY

Nový běh studia MBA zahajujeme 12. října 2022 v Praze a 13. října 2022 v Ostravě. MBA studium bude trvat jeden rok a obhajoba diplomové práce a slavnostní vyřazení budou probíhat v září 2023.

„Pro studium máme zájem výhradně o manažery s praxí v HR, kteří chápou výhody MBA studia a setkávání se skutečnými odborníky a dále náročnost celého MBA studia,“ říká Petr Otáhal, předseda správní rady vzdělávacího a poradenského institutu. Výuka probíhá v českém jazyce. „O strategickém řízení budete debatovat s Kamilem Košťálem, o právu v pracovních vztazích s Davidem Borovcem, s finančním řízením pro nefinanční manažery Vás seznámí Jaroslav Manderla, současným marketingem Vás provede Denny Šturm. V personální sekci bude s Vámi debatovat o HR marketingu David Kaleta, o vzdělávání zaměstnanců Radka Šušková a o analýzách zaměstnanců Soňa Nedomová,“ dodává Daniela Nyklová, tutorka sekce vzdělávání.

Objednávka Vašeho studia MBA je velmi jednoduchá přímo na našem webu www.petrotahal.cz v sekci: „Veřejné kurzy“. Členové klubu personalistů mohou čerpat slevu „stará láska nerezaví.“