NOVÉ TRENDY POMŮCKY PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI

Záchranář Roman: „Ve volném čase velmi rád trénuji zaměstnance na poskytnutí první pomoci. Vždy velmi oceňuji, když si personalistky a personalisté uvědomují potřebnost takového tréninku, který je vysoce nad rámec běžného školení BOZP.“

Náš vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, a.s, vždy využívá pouze lektory a trenéry z praxe, což Roman dokazuje svým aktivním zapojením v Integrovaném záchranném systému Moravskoslezského kraje. Tréninky první pomoci si snadno dojednáte na telefonním čísle nebo e-mailu našeho institutu.

„V těchto dnech dorazily pro naše klienty skvělé nové pomůcky pro ještě lepší nácvik nepřímé srdeční masáže a nácviku tzv. Heimlichova manévru, jehož znalost je nezbytná pro vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest,“ uzavírá Roman a těší se na všechny nové účastníky tréninků.