NOVINKY V PRACOVNÍM PRÁVU PRO MISTRY A VEDOUCÍ

Ve dnech 12., 14. a 15. 6. 2023 proběhlo školení k zákoníku práce pro tři skupiny mistrů a koordinátorů ve společnosti Lenzing Biocel Paskov a. s. Účastníci byli rozděleni do tří menších skupin, což umožnilo větší interaktivitu – kromě shrnutí základů zákoníku práce (od hledání nového zaměstnance a uzavírání pracovního poměru přes změny v jeho průběhu vč. převedení na jinou práci až po skončení pracovního poměru se zaměřením na porušování pracovních povinností) se tak díky dotazům účastníků řešily otázky týkající se pracovnělékařských prohlídek, překážek v práci a další témata důležitá v práci středního managementu. JUDr. David Borovec.