OBHAJOBY MBA ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI

V úterý 23. února 2021 probíhaly před zkušební komisí obhajoby MBA v našem vzdělávacím a poradenském institutu Petr Otáhal, a. s. Šéfem komise byl Ing. Kamil Košťál, MBA. Obhajoby MBA probíhaly ve virtuální podobě za splnění všech profesních i epidemických opatření. Další obhajoby jsou plánovány na 9. prosince 2021.