ON-LINE ŠKOLENÍ APQP

V aktuální hygienické situaci proběhlo dne 4.12.2020 školení APQP
pro společnost KOH-I-NOOR Ronas distanční online formou. Téma APQP se zabývá pokročilým plánováním kvality produktu, v praxi je běžněji nazývané projektovým řízením v automobilovém průmyslu. Poměrně obsáhlou látku se podařilo velice efektivně zvládnout, a to díky zájmu posluchačů o probíranou problematiku a praktickým dotazům zúčastněných. Díky jejich zaujetí byl dokonce online kurz o několik minut prodloužen oproti původnímu plánu. Na školení byli účastni čtyři posluchači připojení ze zasedací místnosti společnosti a dva další posluchači připojení z domova. Obrazový i zvukový přenos byl téměř bezproblémový, účastníci dobře viděli na prezentaci a v případě potřeby i na lektora vybaveného flipchartem a potřebnou technikou. Během školení se podařilo propojit teoretické informace z příručky s praktickými dotazy jednotlivých posluchačů. Vedoucí obchodního oddělení jako objednatelka kurzu na konci školení ocenila, že online forma neubrala nic z praktičnosti a efektivity školení a hodnotila celý kurz velice pozitivně. Po zjištění očekávání jednotlivých účastníků jsme si v úvodu ujasnili, že vedení projektu neznamená pouze zpracovat spoustu dokumentace v daném časovém rámci, ale hlavním cílem je zejména připravit produkt tak, aby byl zákazník spokojen. Proto jsme si také definovali, kdo všechno je pro firmu zákazníkem a na koho je potřeba v rámci projektu při přípravě sériové výroby myslet. Ukázali jsme si, že i když firma není zodpovědná za samotný návrh výrobku, je pro přímého zákazníka v této oblasti partnerem. Srovnali jsme aktuální postupy ve firmě s požadavky příručky APQP. Ačkoliv má firma velice hezky zpracovaný nástroj pro projektové řízení, z kurzu vyplynulo několik doporučení. Ze strany společnosti KOH-I-NOOR byli na kurzu přítomni mladí a talentovaní lidé z oddělení nákupu a obchodu a na školení zazněla spousta informací důležitá pro posílení jejich jistoty a sebevědomí při komunikaci se zákazníkem i uvnitř firmy. Ač bylo školení realizováno online, bylo pro mě pocitově stejné, jako bych byl ve firmě osobně. Přeji účastníkům kurzu mnoho úspěchů v jejich práci a budu se těšit na případné osobní setkání při jiných příležitostech. Ing. Michal Bohuš, Ph.D., lektor