POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI V PARS NOVA

Již tři dny jsme se školili na počítačové dovednosti ve společnosti Pars nova. Cílem kurzů bylo rozšířit znalosti účastníků z Excelu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili jsme se především na vzorce, funkce a kontingenční tabulky. Kurzy probíhaly v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce v nejrozšířenějším tabulkovém procesoru a účastníci oceňovali zejména ty poznatky, které mohou využít ve své každodenní práci. Lektor Dalibor Fanfara.