PŘEDNÁŠKA NA MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLE OLOMOUC

Na pozvání Moravské vysoké školy Olomouc bude Petr Otáhal přednášet ve středu 28. listopadu 2018 studentům a studentkám na téma: Praktické personální otázky a problémy personalistů v současné době. Již jeho předcházející přednáška na Vysoké škole báňské – technické univerzitě Ostrava vzbudila zajímavý ohlas (zejména po jejím skončení ve studentských barech 🙂 Budoucí personalisté tak budou mít možnost již nyní nahlédnout pod pokličku každodenní personální práce.