SEMIÁŘ NA TÉMA INTERFIREMNÍ KOMUNIKACE

Komunikace je umění. Komunikace se svými spolupracovníky bývá složitá s ohledem na vztahy na pracovišti, rozdílnost našich charakteristik. Je užitečné i žádoucí se zabývat zákonitostmi takové komunikace a zdokonalováním komunikačních dovedností. Inspirace tréninkem, zážitkovým učením je jedna z možností, jak se posouvat dál, pokud chceme. Pracovníci ze společnosti SENSIT takový trénink a cvičení v dalším pokračování absolvovali. Zaměřili jsme se tentokrát na tyto klíčové souvislosti rozvoje účinné komunikace – zpětnou vazbu, emoční energii, naslouchání a kladení otázek, obtížnou komunikaci. Výsledek je závislý na tom, jak se inspirací namotivujeme do akce a jestli jsme ochotní měnit své metaprogramy. Účastníci ze společnosti SENSIT v Rožnově mě přesvědčili o tom, že jdou do toho. Lektor: Pavel Vyvijal.