SEMINÁŘ ANTISTRESOVÉ TECHNIKY

Dne 14. září 2021 proběhl ve Fakultní nemocnici v Domově sester v Ostravě – Porubě seminář s názvem „Antistresové techniky“. Cílem vzdělávací akce bylo posílit zvládání dlouhodobého stresu a pocit vnitřního klidu, prohloubit v souvislostech znalosti v oblasti duševní hygieny a účinných autorelaxačních technik. Na praktických příkladech se účastníci seznámili s jednotlivými vytipovanými antistresovými technikami, byly probrány rituály a oblast aktivních meditací, principy a konkrétní tipy zenového přístupu k nalézání klidu a posílení vnitřní síly, vybrané relaxační metody účinné při zdolávání stresu. V závěru semináře účastnící ocenili praktické tipy, návody i možnost sdílení best practics. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.