SEMINÁŘ ASERTIVNÍ KOMUNIKACE

Dne 16. listopadu 2021 proběhl ve školicí místnosti Magistrátu města Ostravy na Sokolské třídě seminář na téma „Asertivní komunikace“. Cílem výuky bylo rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti asertivní komunikace, rozebrat doporučené asertivní postupy zvládání jednání pod tlakem a  objasnit principy asertivity a fungující asertivní techniky na praktických příkladech každodenní praxe. Pozitivní zpětná vazba v závěru semináře potvrdila využitelnost v pracovní praxi i ve vlastním osobním rozvoji. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.