SEMINÁŘ CELÝ DEN S POZITIVNÍM MYŠLENÍM A ÚSMĚVEM

Dne 18.2.2020  proběhl ve Fakultní nemocnici v Domově sester v Ostravě – Porubě seminář s názvem „Celý den s pozitivním myšlením a úsměvem“. Seminář směřoval k posílení schopnosti pozitivního naladění a podpory pozitivních emocí. Byl zdůrazněn optimistický pohled na problematické situace, doporučené vhodné rituály pro podporu pocitu spokojenosti a otevřený seznam parametrů vnitřní spokojenosti. Podle zpětné vazby si účastníci seminář opravdu užili, byl podnětem k zamyšlení a změně úhlu pohledu v oblasti prožívání radosti. Všechna témata byla probírána podle konkrétních dotazů účastníků a zaměřena na splnění cíle. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.