SEMINÁŘ DELEGOVÁNÍ, ÚKOLOVÁNÍ A KONTROLA

Ve čtvrtek 14. října 2021 proběhl ve Fakultní nemocnici v Domově sester v Ostravě – Porubě seminář s názvem „Delegování, úkolování a kontrola“. Cílem semináře bylo rozebrat problematiku řízení času, časových rezerv a pracovní efektivitu v návaznosti na možnosti delegování a úkolování.  Účastníci byli seznámeni s doporučenými kroky u stanovení denních priorit, plánování úkolů a proběhl rozbor možných úkolů, které každý z účastníků může delegovat. Vzdělávací akce směřovala k tomu, aby účastníci pochopili přínosy delegování, dovedli rozlišit úkoly vhodné k delegování od ostatních, výběr vhodných kandidátů a zvládli postup správného úkolování, včetně provádění kontroly a podávání zpětné vazby. Seminaristé využili prostoru pro dotazy a rozbor konkrétních případů z praxe. V závěru ocenili interaktivní přístup a zapojení každého z účastníků. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.