SEMINÁŘ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Dne 23. ledna 2020 proběhl ve školicí místnosti Fakultní nemocnice v Ostravě – Porubě seminář s názvem „Efektivní komunikace“. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci zlepšili své komunikační dovednosti, zlepšili postupy efektivní domluvy v týmu, dovedli profesionálně reagovat a zachovat si nadhled i jednání pod tlakem. Cílem výuky bylo připomenout fungující zásady  pro minimalizaci konfliktních situací, probrat doporučené postupy jak efektivně vést rozhovor, vyzkoušet vhodné asertivní techniky a reakce vedoucí k domluvě. Jednotlivé body byly probírány na konkrétních příkladech z praxe. V závěru semináře účastníci ocenili využitelnost získaných informací v praxi i ve vlastním osobním rozvoji. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.