SEMINÁŘ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V TÝMU

Dne 29. června 2021 proběhl ve školicí místnosti Fakultní nemocnice v Ostravě – Porubě seminář na téma: „Efektivní komunikace“. Cílem semináře bylo zlepšit komunikační dovednosti a postupy efektivní domluvy v týmu tak, aby účastníci dovedli profesionálně reagovat i na jednání pod tlakem. Také bylo cílem připomenout fungující zásady pro minimalizaci konfliktních situací, probrat doporučené postupy jak efektivně vést rozhovor, vyzkoušet na konkrétních příkladech z praxe vhodné asertivní techniky a reakce vedoucí k domluvě. Motivací k účasti byla využitelnost v pracovní praxi i ve vlastním osobním rozvoji. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.