SEMINÁŘ ETIKA PRO KAŽDÝ DEN

Dne 4. listopadu 2021 proběhl ve školicí místnosti Fakultní nemocnice v Domově sester v Ostravě – Porubě seminář na téma „Etika pro každý den“. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci uvědomili význam etiky v dnešní době a každodenní praxi, nutnost jít osobním příkladem, podpořit chováním a jednáním morální hodnoty.  Etický přístup, dodržování morálních hodnot a etikety povýší krédo každého oddělení a bude přínosem pro celou organizaci. Cílem semináře bylo také ujasnit si rezervy v daných oblastech a pojmenovat možnosti řešení, případně kroky pro zahrnutí případných problematických oblastí do etického kodexu. V závěru vzdělávací akce účastníci hodnotili získané poznatky jako přínosné. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.