SEMINÁŘ ETIKETA PRO KAŽDÝ DEN

Dne 24. května 2019 proběhl ve Fakultní nemocnici Ostrava workshop s názvem „Etiketa pro každý den“. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci uvědomili provázanost etiky s firemním krédem, cílem a plánem, rezervy v oblasti etiky na svém pracovišti, aby byli schopni pojmenovat problematické oblasti, komunikovat potřebu změny a využít tipy pro výběr parametrů, podle kterých můžou na požadovaných změnách pracovat. Konkrétním výstupem semináře uvědomění si potřeby etiky v dnešní době a každodenní praxi, nutnost jít osobním příkladem, podpořit chováním a jednáním morální hodnoty. Účastníci se zamysleli nad specifikací a konkretizací jednotlivých bodů etického kodexu ve vlastní organizaci a uznali důležitost aktualizace nastavených pravidel na základě nových potřeb a situací. Cílem bylo, aby každé probírané téma bylo účastníkem hodnoceno jako aplikovatelné v praxi, a aby jej účastník začal v každodenní praxi využívat. V závěru semináře účastníci hodnotili získané poznatky jako přínosné. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.