SEMINÁŘ EXCEL V ČTÚ OSTRAVA

Během tří listopadových dnů, od 15. do 18. 11. 2021, proběhly v ČTÚ Ostrava tři celodenní kurzy Excelu určené pro zaměstnance úřadu. První se zaměřil na začátečníky, další dva byly tematicky zaměřeny na mírně pokročilé. Cíl měly všechny tři kurzy stejný. Ukázat účastníkům, a hlavně s nimi procvičit, takové funkce a nástroje Excelu, které jim velmi výrazně usnadní a urychlí práci. Vše bylo samozřejmě přizpůsobeno jejich znalostem a dovednostem v tomto oblíbeném programu. Kurzy probíhaly v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe, což bylo účastníky vysoce hodnoceno. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce v nejrozšířenějším tabulkovém procesoru. Seminář vedl lektor Dalibor Fanfara.