SEMINÁŘ JAK PRODAT SVOJI PRÁCI

TOP management společnosti Arriva Transport Česká republika absolvovali trénink zaměřený na to, jak rozvinout své dovednosti a v rámci interní komunikace lépe prodat svůj výkon. Jistota, klid, vyváženost, vnitřní harmonie, sebevědomí a sebeuvědomování v jednotlivých situacích, hledání inspirace pro zlepšenou akci, to vše jsme trénovali a následně diskutovali v hloubce, kterou umožňoval vymezený čas. Dopředná zpětná vazba (feedback a feedforward) byla cvičena a rozvíjena v rámci tréninkových a modelových situacích. Poslední tematický okruh byl o formální a obsahové struktuře. Inspirace v tomto směru se hodí, co říkáte? Hodně štěstí. Lektor: Pavel Vyvijal.