SEMINÁŘ JAK SE DOMLUVIT S LIDMI, KTEŘÍ NECHTĚJÍ

Dne 24. února 2022 proběhl v budově Magistrátu města Ostravy seminář s názvem „Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí“. Cílem semináře bylo probrat strukturu obtížných rozhovorů, ujasnit si důvody proč se hádáme, přehodnotit přístupy v hledání viny a zvládnout vstup do problematického hovoru. Účastníci byli seznámeni s doporučenými kroky, jak vést a přetvářet rozhovor, jak aktivně naslouchat a měli možnost na konkrétních dotazech vyzkoušet své dovednosti při sebevyjádření a řešení problému. Proběhl rozbor konkrétních modelových situací a příkladů, v závěru semináře pak shrnutí jednotlivých bodů podstatných pro scénář domluvy. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.

 

 

 

.