SEMINÁŘ KOMUNIKACE S PROBLÉMOVÝM KLIENTEM

Dne 14. května 2019 proběhl na Horním náměstí v Opavě, v zasedací místnosti Magistrátu seminář s názvem „Komunikace s problémovým klientem“. Cílem vzdělávací akce bylo ve stručnosti připomenout základní doporučené komunikační zásady, upozornit na zažité komunikační zlozvyky zhoršující komunikaci a nastínit kroky pro minimalizaci konfliktních situací.  V průběhu semináře byl objasněný postup scénáře domluvy a doporučení ohledně vhodných reakcí u zvládání agresivity. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci zlepšili své komunikační dovednosti ve vypjatých situacích, dovedli profesionálně a klidně reagovat a zachovat si nadhled i v jednání s problémovými a agresivními klienty. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.