SEMINÁŘ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Dne 7. září proběhl ve školicí místnosti budovy Městské realitní agentury v Havířově seminář s názvem „Komunikace s veřejností“. Cílem semináře bylo zlepšit komunikační dovednosti a postupy při komunikaci s veřejností, zohlednit při jednání emoce a individualitu každého komunikačního partnera a vhodnými kroky podpořit budování dobrých vztahů s klienty i kolegy. Cílem bylo probrat reakce problémových klientů, asertivní techniky, kroky a přístupy pro minimalizaci a řešení konfliktních situací. Podle závěrečné pozitivní zpětné vazby účastníků byl cíl vzdělávací akce splněn. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.