SEMINÁŘ KOMUNIKACE ZAMĚSTNANCŮ S VEŘEJNOSTÍ

Ve dnech 8. a 22. října 2019 proběhly ve školicí místnosti budovy Městské realitní agentury v Havířově vzdělávací akce s názvem „Komunikace s veřejností“. Cílem seminářů bylo rozebrat základní doporučené komunikační zásady a fungující principy v komunikaci s klienty, nastínit kroky pro minimalizaci konfliktních situací a doporučené přístupy k řešení konfliktu. Další probíraná témata byly zaměřeny na problematiku, jak zvládnout specifika a principy efektivního řízení telefonického hovoru, umění zvládnout námitky, odlehčit situaci  a vhodnou argumentaci. Účastníci si vyzkoušeli vhodné reakce u manipulace a v konfliktních situacích podle probraných asertivních technik. Zpětná vazba v závěru seminářů potvrdila dobrou využitelnost nejen v pracovní praxi. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.