SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍ A OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Komunikace je umění. Pokaždé je vše jinak, jsou jiní aktéři naší komunikace, my reagujeme na každého jinak, co s tím? Inspirace tréninkem, zážitkovým učením je jedna z možností, jak se posouvat dál, pokud chci. Pracovníci ze společnosti SENSIT takový trénink a cvičení v dalším pokračování absolvovali. Zaměřili jsme se tentokrát na tyto klíčové souvislosti rozvoje účinné komunikace – naslouchání a kladení otázek, obtížná komunikace a asertivita. Výsledek je závislý na tom, jak se inspirací namotivujeme do akce a jestli jsme ochotní měnit své metaprogramy. Účastníci v Rožnově mě přesvědčili o tom, že jdou do toho. Pavel Vyvijal, lektor.