SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI A VYJEDNÁVÁNÍ

Dne 01. dubna 2022 proběhla v salonku Hotelu Happy Star Znojmo vzdělávací akce společnosti ALMEVA EAST EUROPE a. s. na téma „Komunikační dovednosti a vyjednávání“. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci zlepšili své komunikační dovednosti, zlepšili postupy efektivní domluvy, zvládli komunikovat transparentně, asertivně, dovedli si zachovat nadhled i jednání pod tlakem a dovedli lépe pracovat se stresem. Cílem výuky bylo připomenout fungující komunikační zásady a ujasnit si doporučené postupy pro minimalizaci konfliktních situací, zohlednění emocí a individuality komunikačního partnera.  Využití nových poznatků z oblasti komunikačních dovedností v praxi pomůže zmírnit stres z případných konfliktů, podpoří budování dobrých vztahů a spolupráce. Pozornost byla na základě požadavku ze strany zadavatele věnována také prevenci syndromu vyhoření, s podněty k nastavení nových parametrů fungování. Účastníci ocenili využitelnost získaných informací v praxi i ve vlastním osobním rozvoji. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.