SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO DPMB

Dne 25. ledna 2022 proběhl ve školicí místnosti Dopravního podniku města Brna seminář na téma „Komunikační dovednosti. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci zlepšili své komunikační dovednosti, zlepšili postupy efektivní domluvy, dovedli profesionálně reagovat a zachovat si nadhled i jednání pod tlakem. Cílem výuky bylo připomenout fungující komunikační zásady a ujasnit si doporučené postupy pro minimalizaci konfliktních situací, kdy zohledněním emocí a individuality každého komunikačního partnera lze vhodnými kroky podpořit budování dobrých vztahů s klienty i kolegy. V průběhu semináře byly na praktických příkladech každodenní praxe objasněny jednotlivé fungující asertivní techniky. Účastníci ocenili využitelnost získaných informací v praxi i ve vlastním osobním rozvoji. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.