SEMINÁŘ NA TÉMA ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ

Dne 16.6.2020 proběhl ve Fakultní nemocnici Ostravě seminář s názvem „Asertivní jednání“. Cílem výuky bylo rozšířit znalosti a dovednosti v oblasti komunikace, rozebrat zásady a doporučené postupy u zvládání jednání pod tlakem, nastínit kroky pro minimalizaci konfliktních situací, dále pak objasnit principy asertivity a doporučení ohledně vhodných reakcí u zvládání agresivity. Na konkrétních příkladech byly rozebrány jednotlivé asertivní techniky. Zpětná vazba v závěru semináře potvrdila využitelnost v pracovní praxi i ve vlastním osobním rozvoji. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.