SEMINÁŘ NA TÉMA FINANČNÍ A STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

Ve dnech 8. a 9.3.2023 proběhl v prostorách společnosti Plastic Lighting v Šenově u Nového Jičína seminář na téma Finanční a strategické řízení. Cílem bylo seznámit posluchače se základy strategického řízení a jeho propojení s ekonomickými souvislostmi. Naučili se orientovat ve finančních výkazech a sami si na příkladech procvičili základní principy tvorby rozvahy, výsledovky a výkazu cash flow.

V rámci semináře jsme se zabývali:

  • Proč je strategie důležitá pro rozvoj firmy a její propojení s ekonomickým prostředím ve firmě.
  • Vysvětlili jsme si rozdíly mezi finančním a manažerským účetnictvím a základní principy účtování a oceňování firemních procesů.
  • Vysvětlili jsme si účel a význam účetních výkazů a naučili se je vyhodnocovat i sestavovat na konkrétních příkladech.
  • Jak nám finanční analýza pomůže vyhodnotit stav fungování firmy.
  • Proč jsou náklady důležité pro řízení firmy, jejich klasifikace a metody.
  • Ukázali jsme si několik metod hodnocení investic a jak nám mohou pomoci v rozhodování při výběru vhodné varianty.

Výstupem ze semináře bylo porozumění základním principům strategického řízení, porozumění finančním tokům ve společnosti, orientace ve finančních výkazech a schopnost udělat si z nich obrázek o stavu fungování firmy. To vše by mělo přispět k větší finanční gramotnosti i nefinančních manažerů a tím jim umožnit se více zapojovat i do těchto procesů. Ing. Jaroslav Manderla, EFA, lektor.