SEMINÁŘ NA TÉMA HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Ve dnech 10. a 11. ledna 2023 proběhl pro vybrané manažery společnosti PO Lighting Czech, s.r.o. dvoudenní seminář názvem „Hodnocení zaměstnanců“ a širším obsahem zahrnujícím osobnost a role manažera, jednotlivé typy zaměstnanců, specifika komunikace a motivace, delegování a další témata z oblasti manažerských dovedností. Jednotlivé okruhy témat byly s ohledem na lepší aplikaci v praxi probírány na konkrétních příkladech. V průběhu semináře si účastníci na praktickém zadání vyzkoušeli doporučený postup vedení výběrového pohovoru, nastavení vlastních kritérií pro výběr nového zaměstnance a techniku GRID.  U hodnocení zaměstnanců to byly např.: koučovací metoda loď, příklady otázek a individuální plán rozvoje. Probrané nové trendy a doporučení ve vedení hodnotících pohovorů pomůžou zkvalitnit proces hodnocení zaměstnanců. Na závěr semináře účastníci ocenili možnost sdílení vlastních zkušeností, best practics a praktický přínos získaných informací pro další rozvoj svých manažerských dovedností. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.