SEMINÁŘ NA TÉMA PROKRASTINACE

Dne 30. března 2023 proběhl ve školicí místnosti Magistrátu města Ostravy seminář s názvem „Prokrastinace“. Cílem výuky bylo probrat problematiku prokrastinace, motivace a oblasti osobního rozvoje související se zvládnutím prokrastinace. Účastníci semináře si v průběhu vzdělávací akce ujasnili nastavení priorit, seznámili se s účinnými nástroji na cestě ke změně a významem osobní vize v návaznosti na podporu vnitřní motivace. V osobní SWOT analýze můžou nyní definovat své silné a slabé stránky, jako oblasti, kam zacílit svůj rozvoj. V závěru semináře ocenili možnost sdílení vlastních zkušeností a nově získané znalosti jako hodně užitečné v boji s prokrastinací, také v posílení schopnosti seberegulace a akceschopnosti. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.