SEMINÁŘ NA TÉMA ŘÍZENÍ ZMĚN A KRIZOVÝ MANAGEMENT

Dne 13.4.2023 proběhl ve vzdělávacím centru společnosti PO Lighting Czech, s.r.o. seminář na téma Řízení změn a krizový management. Jednalo se seminář z pětidenního cyklu Manažerské minimum, určený pro zástupce vedoucích pracovníků této společnosti. Součástí nezbytných kompetencí každého manažera je systematický rozvoj firemních procesů, s čímž úzce souvisí i příprava, zahájení a úspěšné dotažení nezbytných změn. Účastníci semináře proto byli seznámeni s tím, jak řízení změn ovlivňuje firemní kultura, styl řízení, osobnostní nastavení jednotlivých členů týmu, systém rozvoje, hodnocení a odměňování zaměstnanců, stejně jako organizace řízení změn ve společnosti a konkrétní nástroje. Vedle postupů, jak změnu připravit a realizovat byly probrány i důvody, proč se zaměstnanci změnám brání a jak tomu předcházet, či následně tyto situace řešit. V případě, že firma není v realizaci nezbytných změn dostatečně aktivní, může se to projevit vznikem krize. Druhá část semináře proto byla věnována tomu, jak krizím předcházet, a jak postupovat, pokud ke krizi dojde. Výuka byla provázena praktickými příklady z praxe. Účastníky seminářem i diskuzí provedl Ing. Kamil Košťál, MBA.