SEMINÁŘ NA TÉMA SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A ROVNÝ PŘÍSTUP VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Dne 12. října 2021 proběhl ve školicí místnosti Magistrátu města Ostravy na Sokolské třídě seminář na téma „Společenská odpovědnost a rovný přístup ve veřejné správě“. Cílem výuky bylo přiblížit účastníkům  problematiku konceptu společenské odpovědnosti firem ve veřejné správě, ujasnit si základní ukazatele, vybrané indikátory a možnosti v jednotlivých posuzovaných oblastech VS. Seminář směřoval k prohloubení znalostí v oblasti diskriminace se zaměřením na zavádění politiky rovnosti do veřejné správy.  Účastníci rozebrali na příkladech prosazování rovného přístupu, rovného odměňování i rovného kariérního postupu. Na případové studii – SWOT analýze si ukázali konkrétní případ stavu prosazování rovných příležitostí ve veřejné správě. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.