SEMINÁŘ NA TÉMA SYNDROM VYHOŘENÍ

Dne 24. června 2021 proběhl ve Fakultní nemocnici v Domově sester v Ostravě – Porubě seminář s názvem „Syndrom vyhoření“. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s riziky chronického stresu, dokázat správně analyzovat stresové situace a rozpoznat prvky chronického stresu vedoucího k syndromu vyhoření a především s účinnou prevencí v této oblasti. Všechny probírané informace směřovaly k udržení duševní rovnováhy a posílení odolnosti vůči stresu tak, aby každý z účastníků zvládl nastavit vlastní účinný program prevence syndromu vyhoření. Téma i obsah semináře hodnotili účastníci v závěru velmi pozitivně. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.