SEMINÁŘ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Dne 24.05.2018 proběhlo v pobočce společnosti FAVEA školení nového občanského zákoníku pro vedoucí pracovníky. Seminář byl zaměřen na získání teoretických znalostí i praktických dovedností posluchačů tohoto semináře v oblasti obecné části občanského zákoníku a relativních majetkových práv upravených v novém občanském zákoníku. Účastníci získali praktické poznatky především v oblasti uzavírání soukromoprávních smluv. Lektor: JUDr. Lenka Mecová.