SEMINÁŘ OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Emoční energie – její vliv na naši komunikaci, na dovednost uzavírat dohody, být v obchodní komunikaci efektivní, výkonný a užitečný. Je to výzva? Výzva k hledání svých možností, utvrzování svých postojů a stylů obchodní komunikace. Každý jsme jiný a naši obchodní partneři na každého z nás reagují odlišně. A pak jsou tady naše metaprogramy, jejichž původ odhalujeme celý život a jejichž případná změna je velice těžká, ale někdy nezbytná k tomu abychom se posunuli dál. Je tedy možné se v té spleti nějak orientovat? To záleží na naši vnitřní motivaci, na tom, jestli chceme nebo nechceme. Poradci v odpadovém hospodářství ze společnosti SMOLO CZ o to usilují. Přeji vytrvalost a chtění. Lektor: Pavel Vyvijal.