SEMINÁŘ PRACOVNÍ PRÁVO

Dne 15. 11. 2019 proběhlo ve společnosti Lenzing Biocel Paskov a. s. školení určené pro HR oddělení, jehož cílem bylo seznámit účastníky s očekávanými novinkami v oblasti pracovního práva pro rok 2020, a to včetně objasnění rozdílů proti stávající úpravě. Na školení byl pak prostor věnován rovněž dalším podstatným tématům, jako jsou dopady aktuální soudní praxe Ústavního a Nejvyššího soudu nebo promítnutí stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů do nakládání s osobními údaji v rámci personalistické praxe. Lektor: JUDr. David Borovec.