SEMINÁŘ PRACOVNÍHO PRÁVA PRO VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE

Ve dnech 12. a 13. 4. 2022 proběhla školení v závodě společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s. určená pro střední a vyšší management, a to se zaměřením na základní okruhy pracovního práva, se kterými se mohou tito zaměstnanci při výkonu svých řídících činností v praxi setkat (ať se již jedná o problematiku spojenou s náborem nových zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců a případného posuzování porušování jejich pracovních povinností nebo o odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavatelem / zaměstnancem). V rámci školení bylo poukázáno i na novinky v pracovněprávní praxi, včetně aktuální problematiky zaměstnávání Ukrajinců dle „Lex Ukrajina“.