SEMINÁŘ ÚŘEDNÍ KOMUNIKACE V PRAXI

„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti,“praví lidová moudrost. A mně se její platnost potvrdila právě při semináři pro úředníky Královéhradeckého kraje. Byl to totiž první seminář po vynucené několikaměsíční přestávce. Cítila jsem zodpovědnost a také trochu trému. To víte, půlroční odluka zanechá své stopy. Snažila jsem se vidět situaci z té lepší stránky. „Máš, Hano, dostatek času na přípravu,“ říkala jsem si. Paní Bílová byla v přípravné fázi i během semináře zdatnou oporou. Všichni přišli vzorně připraveni. Krásná práce! Ani jsem nestíhala sledovat hodinky. O přestávku museli účastníci požádat sami. Než jsme se nadáli, bylo odpoledne. Děkuji všem, kdo se zúčastnili, za příjemně strávený čas, podnětné dotazy a dobrou náladu. Hana Šundová, lektorka.