SEMINÁŘ ZVLÁDÁNÍ STRESU V PROFESI ÚŘEDNÍKA

Dne 5. listopadu 2019 proběhla v Opavě pro vybrané pracovníky Magistrátu města vzdělávací akce s názvem „Zvládání stresu v profesi úředníka“. Cílem akce bylo zaměřit se na pracovní stres, stresové situace a návrh strategie řešení. Účastníci se zamysleli nad svými stresory a získali tipy, jak udržet svou duševní rovnováhu. Byly stanoveny kroky analýzy stresorů, doporučení pro nastavení nových parametrů a programu prevence vyhoření. Všechny probírané informace směřovaly k posílení odolnosti vůči stresu a minimalizaci stresových situací. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.