SEMINÁŘ ZVLÁDÁNÍ STRESU V PROFESI ÚŘEDNÍKA

Dne 3. března 2020 proběhl v Ostravě pro vybrané pracovníky Magistrátu města seminář na téma „Zvládání stresu v profesi úředníka“. Cílem vzdělávací akce bylo zaměřit se na pracovní stres – příčiny, spouštěče, analýza a strategie řešení. Účastníci se zamysleli nad svými stresory a získali tipy, jak udržet svou duševní rovnováhu. Byl vysvětlen doporučený potup při rozboru stresové situace, doporučení pro nastavení nových parametrů a programu prevence vyhoření. Všechny probírané informace směřovaly k posílení odolnosti vůči stresu. Lektorkou byla Ing. Renata Urmaničová.