ŠKOLENÍ ADAPTACE PRACOVNÍKA A TÝMOVÁ KOMUNIKACE PRO MISTRY

Ve dnech 24. a 25. dubna 2019 proběhlo ve školicích prostorách společnosti NC Line, a.s. v Suchdole nad Odrou školení na téma „Vedení, motivace a týmová spolupráce pro mistry“. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s problematikou odlišností jednotlivých generací, které se podílejí v současné době na zajišťování výroby. Naším úkolem bylo specifikovat rozdíly a s nimi spojené obtíže, které musí současný mistr řešit a překonávat, aby zajistil požadované nároky výroby. Úkolem dvoudenního setkání bylo zaměřit se na komunikaci a její zvláštnosti s ohledem na nejmladší pracující generaci, abychom lépe pochopili potřeby a z toho vyplývající úkoly adaptace nově nastupujících pracovníků a dokázali postupně tvořit z funkční pracovní skupiny spolupracující tým. K tomu vedly především společné případové studie a „hry“, odhalující některé okolnosti vytváření vztahů a možných problémů, které byly vícekrát zmíněny. V průběhu kurzu byly na základě informací ze strany lektora a díky dobré spolupráci se všemi přítomnými diskutovány konkrétní situace, vedoucí k nepříjemnostem, zátěži v komunikaci a potížím v řešení úkolů, a následně k častým odchodům nově nastupujících pracovníků nebo dokonce ke stresu, někdy i dlouhodobému, který se kumuluje a vytváří následné problémy. Využily jsme skupinové výuky a společně řešili konkrétní každodenní situace a následně diskutovali o možných variantách přístupu a jejich optimálnosti pro dané prostředí. Všichni účastníci byli aktivní, výborně spolupracovali a téma vnímali jako vklad do reálných situací každodenní praxe. PhDr. Alena Sehnalová, lektorka.