ŠKOLENÍ ADAPTACE PRACOVNÍKA A TÝMOVÁ KOMUNIKACE PRO MISTRY

 Ve dnech 30.9. a 1.10. 2020 proběhlo ve školIcích prostorách společnosti NC Line, a.s. školení na téma „Vedení lidí a řešení konfliktních situací“. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s problematikou typologie osobnosti mistra s ohledem na komunikaci a motivaci v týmu lidí pracujících v provozu a pochopení rolí a úkolů mistra v současném období nedostatku pracovní síly i změn v přístupu a jednání zaměstnanců na jedné straně, a situace ve společnosti v souvislosti s koronavirovou pandemií a okolnostmi, které z toho vyplývají na straně druhé. Ve druhé části jsme se věnovali tématu vedení a řízení lidí v týmu, zvláštnostem komunikace v zátěžových situacích a řešení konfliktních situací. Lektorka PhDr. Alena Sehnalová.