ŠKOLENÍ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ

Ve dnech 31. října a 1. listopadu 2022 proběhl v zasedací místnosti poskytovatele sociálních služeb Vyšší Hrádek dvoudenní seminář se zaměřením na rozvoj a posílení manažerských dovedností. Úvodní vzdělávací akce z připravovaného sledu vzdělávání byla zaměřena na posílení povědomí o roli manažera v týmu, na zdokonalení komunikačních dovednosti účastníků, doplnění a rozvoj znalostí jak efektivně vést rozhovor, zvládnutí účinných postupů domluvy v týmu i napříč organizací. Cílem výuky bylo, aby seminaristé dovedli profesionálně reagovat a zachovat si nadhled i v náročných jednáních pod tlakem, seznámili se s fungujícími zásadami pro řízení konfliktních situací a probrali doporučené postupy, jak konfliktům předcházet. Vhodné asertivní techniky a reakce vedoucí k domluvě (jakož i další body programu semináře) byly probírány na konkrétních příkladech. V závěru semináře účastníci ocenili využitelnost získaných informací v praxi, i ve vlastním osobním rozvoji. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.