ŠKOLENÍ „NOVÁ FMEA“

V příjemném prostřední společnosti OR-CZ, která sídlí v malebném městečku na pomezí Moravy a Čech v Moravské Třebové, proběhlo 5.3.2020 jednodenní seznámení s novou příručkou analýzy rizik FMEA. Tato příručka byla vydána v českém jazyce na sklonku roku 2019. Díky zájmu mladé manažerky kvality o tuto problematiku a o aplikaci této metody v procesech firmy se školení zúčastnilo 10 posluchačů včetně zástupců nejvyššího vedení. Ačkoliv společnost nepůsobí v automobilovém průmyslu, je pro ni analýza rizik při vývoji a v procesech jedním z důležitých témat. Tato víceméně rodinná firma působí na trhu již téměř 30 let a je špičkovým dodavatelem zdravotnického software, IT architektury či ERP – informačních systémů. Cílem školení bylo seznámit posluchače s novinkami v této oblasti, aby mohli posoudit jejich zařazení do již fungujícího procesu analýzy rizik. Přestože školení bylo pouze jednodenní, podařilo se během kurzu předat potřebné teoretické základy i vyzkoušet si problematiku na praktickém příkladu přímo z praxe společnosti OR-CZ, kdy jsme řešili možná rizika na produktu během programování zdravotnického software. V úvodu jsme si ujasnili, že firma nemá v této oblasti zákazníka pouze v nemocničním zařízení, ale také v osobě lékaře či pacienta. Zákazníkem jsou také další navazující procesy přímo ve firmě. Pak už bylo snazší definovat znaky kvality produktu, které jsme si rozdělili na kritické, významné a ostatní. Probrali jsme všech 7 kroků nové FMEA a seznámili se s novým způsobem vyhodnocení rizika. Zábavným cvičením jsme si také ukázali, že týmovou práci nenahradí ani ten nejlepší člen týmu, pokud bude pracovat sám. Účastníci kurzu byli velice spokojeni a lektor byl na konci školení odměněn osobním dárkem. Přeji firmě mnoho úspěchů v jejich práci a na příjemné školení v prostorách jejich firmy budu rád vzpomínat. Ing. Michal Bohuš, Ph.D., lektor.