ŠKOLENÍ ZÁKONÍK PRÁCE PRO MISTRY

Ve dnech 30.10. a 09.11.2018 se uskutečnila celodenní školení základů pracovního práva – zákoníku práce určená zejména pro mistry, a to ve výrobní společnosti Lenzing Biocel Paskov a. s. Cílem obou školení, která vedl JUDr. David Borovec, advokát z advokátní kanceláře BOROVEC LEGAL, bylo na názorných a praktických příkladech ukázat mistrům, že pracovní právo nejsou jen “paragrafy” pro personální oddělení, ale že jejich znalost je nezbytná i pro práci vedoucího zaměstnance. Mistři se tak v průběhu školení seznámili například s tím, co mohou vyžadovat od kandidátů před jejich přijetím do pracovního poměru, jaké doklady a jiné osobní údaje kandidátů / podřízených zaměstnanců si mohou uchovávat, jak mohou hodnotit porušení povinností svých podřízených a jak v tomto směru připravit podklady pro personální oddělení a za jakých okolností může v těchto případech dojít k rozvázání pracovního poměru. Objevila se i řada dotazů na lékařské prohlídky zaměstnanců, rozvrhování pracovní doby, posuzování neomluvených absencí nebo postupy při šetření pracovních úrazů na pracovišti. Stranou pak nezůstala ani osobní odpovědnost vedoucích zaměstnanců, resp. povinnosti vedoucích zaměstnanců, a to zejména v souvislosti se zajištěním řádné bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti zaměstnavatele.