Stres a syndrom vyhoření

Dne 21. září 2021 proběhl v multifunkční místnosti Domova pro osoby se zdravotním postižením Benjamín seminář s názvem „Stres a prevence syndromu vyhoření“. Cílem semináře bylo ujasnit si vlastní stresory, kroky vedoucí ke zvýšení odolnosti vůči stresu, fungující autorelaxační techniky a zvládnout analýzu a nastavení řešení stresových situací. Blok věnovaný time managementu pomůže seminaristům nastavit priority v plánování úkolů podle důležitosti a s ohledem na efektivní výkon bez pocitu tlaku a časového stresu. Účastníkům byl představen účinný program prevence. Všechny probírané informace směřovaly k udržení duševní rovnováhy a posílení odolnosti vůči stresu tak, aby každý z účastníků na základě identifikace vlastních stresorů zvládl nastavit vlastní parametry nového přístupu. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.