STRES + TIME MANAGEMENT

Ve dnech 28. a 29. srpna 2018 proběhla v Odrách v  Dělnickém domě vzdělávací akce s názvem „Stres a time management“ pro zaměstnance společnosti Semperflex Optimit. Cílem dvoudenního semináře bylo vyzvednout hodnotu času a přehodnotit přístup k jeho využívání, nastínit optimální vazbu vynaloženého úsilí a pracovní efektivity a ujasnit si priority jednotlivých úkolů. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci zlepšili organizační schopnosti, zvládli metody plánování a určování priorit podle důležitosti a naléhavosti a uměli lépe a efektivněji využít svůj čas. V oblasti stresu zazněly jasné kroky k analýze svých stresorů a doporučení pro nastavení nových parametrů a programu prevence vyhoření. V závěru vzdělávací akce seminaristé získané poznatky vyhodnotili jako velmi přínosné. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.