STUDIUM MBA – SEMINÁŘ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Ve čtvrtek 10.1. a v pátek 11.1.2019 proběhl v Ostravě seminář se studijní skupinou 18 A k tématu Řízení lidských zdrojů v rámci studia MBA. Cílem semináře bylo seznámit účastníky se současnými moderními trendy ve vedení a řízení lidí ve firmách, v personálním managementu a lidských zdrojích především a zejména reagovat důležitými informacemi na současné složité problémy oblasti personalistiky – nedostatek kvalitních zaměstnanců, vyšší míra fluktuace a změna očekávání nových pracovníků v oblasti motivace a odměňování. Další důležité téma, které bylo probíráno, se týkalo adaptačního období pro nově nastupující zaměstnance a dále současného trendu – mentoringu – , který pomáhá firmám v rychlejší vrůstání nových zaměstnanců do společnosti a posiluje i jejich odbornost a profesionalitu. Všemi těmito otázkami jsme se v semináři zabývali. Výuka vycházela z klíčových procesů vedení a řízení HR oddělení ve firmách různé velikosti a typu. Celé setkání bylo provázeno praktickými příklady z praxe a týkalo se především procesů získávání nových zaměstnanců, zdrojů jejich získávání, výběru, přijímání a adaptačního období. Dále se setkání týkalo možností a moderních způsobů posilování vztahů se stávajícími zaměstnanci a posilování jejich sounáležitosti s firmou, adaptačního období a jeho milníků, nových trendů v adaptaci mladých zaměstnanců a specifik jednotlivých generací. PhDr. Alena Sehnalová, lektorka.