STUDIUM MBA – STUDIJNÍ OBOR MARKETING A OBCHOD

Dne 17. a 18. 6. 2021 proběhl druhý dvoudenní online workshop pro další běh studia MBA – obor Marketing a obchod. Ve virtuální učebně se sešlo 9 manažerů z různých firem. Hlavními tématy byly: Komunikační mix: Reklama, podpora prodeje, vztahy s veřejností (PR), osobní prodej, přímý marketing, obsahový marketing, buzzmarketing, intuitivní marketing. Účastníci si probrali jednotlivé oblasti komunikačního mixu ve svých firmách, vyzkoušeli si sestavit slogan na Baner a v rámci vzájemné zpětné vazby si upravili slogan pro svoji značku nebo produkt. Seminář byl veden formou diskuse a sdílení znalostí a dovedností jednotlivých účastníků, účastníci se aktivně zapojovali do diskuze a hledali vlastní cesty. Připojení bylo bez problémů, panovala příjemná atmosféra a aktivita účastníků umožňuje vysokou efektivitu a konkrétnost výstupů. Mgr. Denny Šturm.